Proosdij- Algemeen

1. Hoe verloopt de inschrijving voor een woning?

Op dit moment is de verhuur nog niet gestart en kunt u zich nog niet inschrijven. Vanaf 13 februari vindt u hier alle beschikbare woningen. Zodra de inschrijving is geopend, zijn de volgende stappen van toepassing:

Stap 1: Schrijf u in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij uw woonvoorkeuren op (deze kunt u later nog wel eventueel aanpassen).

Stap 2: U ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor uw persoonlijke woondossier (het IDD). Goed om te weten: uw gebruikersnaam is uw e-mail, het wachtwoord mag u zelf kiezen.

Stap 3: Vul uw persoonlijke en financiële gegevens aan, in uw persoonlijke IDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het IDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als u alle documenten heeft geüpload dan kunt u klikken op ‘documenten compleet’. Heeft u aangegeven om samen met een partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’.

Stap 5: U heeft op het inschrijfformulier uw woningvoorkeuren opgegeven. Wilt u deze wijzigen, dan kan dit via de knop – ‘Woningvoorkeuren wijzigen - in uw IDD.

Stap 6: Wanneer uw dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van uw opgegeven woonvoorkeuren, aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.

U heeft de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als u de woning accepteert, zullen we uw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).

Stap 7: Is uw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan u toewijzen en ontvangt u van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, zal het contract verstuurd worden per e-mail en kunt u deze digitaal ondertekenen. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met het verhuurteam.

Stap 8: Nu is het wachten tot het appartement gereed is en u de sleutel in ontvangst kan nemen. U ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons. 

2. Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Deze appartementen zijn bedoeld voor senioren vanaf 75 jaar en/of voor mensen met een (lichte) zorgindicatie.  De leeftijdsgrens geldt voor de oudste partner.

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij uw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

Het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:

1 inkomen:

Het bruto maandinkomen is minimaal gelijk aan 3,5 x de kale huurprijs. Het inkomen van de partner wordt voor 75% meegerekend. Voorbeeld: bij een kale huurprijs van € 1.000,- is het benodigde minimum bruto maandinkomen vastgesteld op een bedrag van € 3.500.


 (Lichte) zorgvraag: graag ontvangen we kopie van een bevestiging waaruit blijkt dat u een vorm van zorg ontvangt of nodig heeft.

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator . Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam van MVGM Amsterdam, Nathalie Bierens of Danielle Koot.

3. Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

Met pensioen: uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen: vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.

Zelfstandig ondernemer: het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van uw netto bedrijfsresultaat.

Let op: heeft u vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen, dan worden deze meegenomen in de inkomensberekening.

U kunt kosteloos via de belastingdienst een IBRI formulier aanvragen, deze wordt binnen vijf werkdagen naar u opgestuurd. Op het IBRI formulier vindt u het verzamelinkomen.

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculatorVoor  vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam MVGM Amsterdam, Nathalie Bierens of Danielle Koot.


4. Waarom moet ik me digitaal inschrijven? Kan ik namens (mijn) ouders inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, u beter ondersteunen en kunt u vanuit huis alles organiseren.
Vanzelfsprekend staan we u ook graag persoonlijk te woord en helpen wij u, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor u, perfecte woning in de Proosdij. U kunt ook hulp vragen van familie bij het digitale inschrijven. Belangrijk is wel dat de gegevens van de daadwerkelijke huurder worden ingevuld in het dossier. Bij de contactgegevens (emailadres en telefoonnummer kunt u aangeven wie het contact verzorgt).

Welke stukken moet ik uploaden in het digitaal dossier? En op welke wijze?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij u, zodra u uw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in uw eigen persoonlijke online woondossier (IDD). Om het makkelijker voor u te maken, vragen we in uw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in uw situatie van toepassing zijn. Wij raden u aan eerst alle documenten klaar te zetten op uw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake uw eigen privacy:

·        Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen {PROJECT}”

·        Haal uw BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in uw  inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. U kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32MB. Zorg  ervoor dat u duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

Gaat u huren met uw partner? Dan upload u de documenten van uw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heeft u vragen omtrent privacy van uw gegevens, lees dan ons privacy statement  goed door.

5. Welke stukken moet ik uploaden in het digitale dossier?

In uw digitale dossier kunt u zien welke documenten u aan dient te leveren om uw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.

Gepensioneerd/Uitkering

·        Jaaropgaven van het afgelopen jaar (AOW, aanvullende pensioenen, uitkeringsinstantie)

·        Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen van de afgelopen 3 maanden

·        IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)

·        Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente

·        Eventueel bankafschrift eigen vermogen

·        Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht, dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.

Zelfstandig ondernemer

·        Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (opgesteld door een accountant)

·        Prognose 2018 (opgesteld door een accountant) 

·        Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)

  • IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)
  • Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente
  • Eventueel bankafschrift eigen vermogen
  • Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht, dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.

Eigen vermogen

  • IBRI formulier (deze kunt u opvragen via de Belasting Telefoon: 0800-0543)
  • Uittreksel basisregistratie personen (voorheen GBA) aan te vragen via de gemeente
  • Bankafschrift eigen vermogen
  • Originele verklaring verhuurder/ beheerder/ eigenaar/ hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag. Indien uw huidige woning is verkocht, dan kunt u volstaan met een kopie van de (voorlopige) koopakte.

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde bijlagen kunnen we uw inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

(Lichte) zorgvraag: graag ontvangen we kopie van een bevestiging waaruit blijkt dat u een vorm van zorg ontvangt of nodig heeft.

6. Waarom moet ik deze stukken aanleveren?

Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij uw persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

7. Hoe gaat de eigenaar en verhuurder - Bouwinvest-, MVGM Vastgoedmanagement om met mijn gegevens?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt uw gegevens als u onze website bezoekt en/of  u zich via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement. 

8. Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van uwdossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

Deze woningen zijn bedoeld voor kandidaten van 75 jaar en/of ouderen met een zorgvraag .

9. Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaald u maandelijks een voorschot servicekosten. Deze bedraagt EUR 70 per maand. U ontvangt hier elk jaar een afrekening van.

Waar u servicekosten voor betaalt, is opgenomen in de huurovereenkomst. Het kan zijn bijvoorbeeld zijn voor het electraverbruik in de algemene ruimten, schoonmaak van de algemene ruimten of het tuinonderhoud. U ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

10. Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

11. Wanneer is een borg van toepassing?

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald. Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:

- u niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

- u wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

- u uw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

- u werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

- u vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.

12. Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden, daarna voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

13. Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet u rekening houden met een aantal andere vaste lasten. Uw individuele kosten voor energie e.d. zijn afhankelijk van uw eigen verbruik. Verder betaald u als huurder belastingen: waterschaps-belasting, afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van uw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we u naar uw verzekerings- adviseur.

14. Kan ik huurtoeslag aanvragen?

De woningen van de Proosdij worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019) kunt u huurtoeslag aanvragen.

15. Van wie is de huurwoning?

De huurwoningen van de Proosdij maken onderdeel uit van het fonds van Bouwinvest Dutch Institutianol Healthcare Fund. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zij hebben 15.500 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.

Proosdij- De woningen

1. Hoe zijn de woningen ingericht en afgewerkt?

Keuken: 

De Bruynzeelkeuken is voorzien van Siemens-apparatuur: koelkast met vriesunit, inductiekookplaat met afzuigkap, combi-oven en vaatwasser.

Iedere woning heeft een videofoonverbinding .

De ruime inpandige berging is voorzien van aansluiting voor wasmachine en droger.

De badkamer is voorbereid op rolstoelgebruik en ruim opgezet. Ingericht met douche, (Thermostatische douchemengkraan, ophanging apart van de slang ), vrijhangend verhoogd toilet (hoogte 45 cm, circa 3 cm hoger dan regulier), wastafel, spiegel en handdoekradiator.
Uiteraard compleet voorzien van tegels.

Verwarming  en ventilatie
Verwarming vindt plaats via radiatoren en cv ketel.
De ventilatie is mechanisch geregeld.

Wandafwerking

De kozijnen en wanden zijn in een neutrale kleur, glad afgewerkt, klaar om te behangen of te sauzen. 

U mag de binnenkant van de woning naar uw eigen smaak maken. Dus u mag wanden schilderen of behangen.  Houdt er wel rekening dat wanneer u ooit besluit de woning te verlaten, u deze in de oorspronkelijke staat moet terugbrengen. 

Zonwering 

De appartementen op de begane grond en eerste verdieping hebben een zonne-screen bij de woonkamerramen.


 

2. Kan ik parkeren bij mijn woning?

Ieder appartement in de Proosdij heeft een eigen vaste parkeerplaats. Afhankelijk van de ligging van de parkeerplaats ten opzichte van het gebouw betaalt u 35 of 50 euro per maand. Indien u in het bezit bent van een minder valide parkeerkaart houden wij zoveel mogelijk rekening met de toewijzing van de parkeerplaatsen. 

3. Hoe is de verwarming van de woning geregeld?

In het appartement is een CV-ketel te vinden. In de keuken is een elektrische kookplaat.

Het appartement is voorzien van radiatoren (per ruimte regelbaar) en een designradiator in de badkamer. 


4. Zijn de woningen rolstoeltoegankelijk?

 Op verschillende plaatsen in de woning is rekening gehouden met draaicirkels voor de rolstoeltoegankelijkheid. Elke woning is voorzien van een schuifdeur tussen de slaapkamer en de woonkamer en een schuifdeur tussen de slaapkamer en de badkamer.In de woning zijn geen drempels.  Wel is er een kleine drempel bij entree en overgang naar het balkon. uitgangspunt is zo drempelloze overgang te realiseren.

 

5. Hoe is de ontsluiting van de appartementen geregeld?

Elke bewoner bereikt het gebouw via de centrale hoofdentree aan de voorzijde van het gebouw. De deuren hebben electrische deuropeners. Via de algemene binnentuin zijn alle woningen te bereiken. Er is 1 lift aanwezig.

6. Is er een fietsenberging aanwezig en zijn daar oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobiels?

Er is 1 gezamenlijke fietsenberging aanwezig voorzien van 6  electrische oplaadpunten.

Proosdij- zorg en ondersteuning

1. Is er zorg en/of ondersteuning aanwezig in de Proosdij?

In De Proosdij huurt u een moderne en comfortabele woning die achter de schermen al is ingericht voor een (toekomstige) zorgvraag. Zodat u hier aangenaam kunt blijven wonen, hoe hoog de zorgvraag ook oploopt. Dankzij de samenwerking met de buren, Zorginstelling Zonnehuisgroep Mijdrecht, is extra zorg, hulp of ondersteuning dichtbij. 


MIDDENIN DE MAATSCHAPPIJ & ZONNEHUISGROEP

Naast de Proosdij bevindt zich Zonnehuis Majella. Al zo’n 90 jaar bieden zij ouderen en senioren uit Mijdrecht en omgeving persoonlijke zorg en ondersteuning. Dat maakt dat deze buur een bijzondere toegevoegde waarde kan hebben voor uw leven in De Proosdij.

 Zo bent u van harte welkom in het gezellige restaurant van Zonnehuis Majella voor een hapje of drankje. Er zijn geregeld activiteiten waaraan u kunt deelnemen en optredens die u kunt bijwonen. Ook kunt u er in overleg zelf iets organiseren. Mocht u thuiszorg of verpleging nodig hebben, dan heeft men een kundig team dat gespecialiseerd is in zorg aan senioren en ouderen. Natuurlijk hoeft u niet voor Zonnehuis Wijkverpleging te kiezen, dat is aan u. Voor meer informatie neem contact op met het Klantcentrum Entree: 0900-040 1441

HOSPITALITY HOST

Wij vinden het belangrijk dat u zich als bewoners straks echt thuis voelt in De Proosdij en willen u graag ontzorgen waar mogelijk. Daarom is er wekelijks een hospitality host in De Proosdij aanwezig. De hospitality host is uw eerste aanspreekpunt op locatie. Zij helpt u op weg wanneer u bijvoorbeeld meer wilt weten over de mogelijkheden voor het afnemen van zorg of de activiteiten die in het naastgelegen Zonnehuis Mijdrecht plaatsvinden. Het kan ook zijn dat u uw sleutels bent kwijtgeraakt of het gewoon even fijn vindt om een praatje te maken. Ook daarvoor kunt u bij haar terecht. Daarnaast is de hospitality host aanspreekpunt voor het klein technisch onderhoud in het gebouw en helpt u op weg zodat u snel geholpen wordt.

Ook helpen we de bewoners bij het oprichten van een bewonerscommissie wanneer dat gewenst is.

In vier stappen naar uw nieuwe woning.

Stap 1

Schrijf u in via de website vanaf 13 februari.

Stap 2

U ontvangt een email met instructies.

Stap 3

Geef uw woningvoorkeuren op en vul uw dossier in.

Stap 4

Begin maart hoort u of u de woning toegewezen krijgt. Tegen de zomer kunt u de sleutel ontvangen.